Certificat de Qualitat Ambiental

Des de fa temps aquesta empresa aposta per nous instruments que permetin oferir un servei de qualitat: millora del servei i atenció al client i respecte al medi ambient.

És per això que ha invertit en un sistema de gestió integral de la nostra empresa que comprèn: administració, taller, personal i la gestió, minimització i eliminació de residus.

Com a culminació de la nostra contribució en la millora i respecte del medi ambient i en justificació de la nostra tasca l’Agència Catalana de Residus ens ha atorgat el Distintiu de Qualitat Ambiental de Taller de Reparació.

Esperem que ara més que mai, mereixerem la vostra confiança. Entre tots millorarem el nostre medi ambient i el futur dels nostres fills.

Veure Certificat de Qualitat Ambiental

certificado calidad ambiental taller alcala girona