Avís Legal

En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, i d'acord amb la LO 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades personals, a continuació detallem:

L'empresa titular d'aquest lloc web és AUTO TALLER ALCALÀ S.L. (d'ara endavant AUTO TALLER ALCALÀ), amb número de NIF: B-17812165 i situada al Ctra.de Taialà 14 - 17007 Girona - Tel. 972 21 21 01

El correu electrònic de contacte és

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i els seus continguts de forma diligent, de conformitat amb la llei i el previst en aquest Avís Legal. L'usuari s'abstindrà d'utilitzar la pàgina web de qualsevol manera que pugui impedir el seu funcionament normal o que pugui lesionar o causar danys a AUTO TALLER ALCALÀ, els altres usuaris o, en general, a qualsevol tercer.

L'usuari reconeix que tots els elements de la pàgina web i cada un dels serveis proporcionats per mitjà d'aquesta, la informació i materials continguts en ella, la seva estructura, la selecció, ordre i presentació dels seus continguts, estan protegits pels drets de propietat intel•lectual e industrial de AUTO TALLER ALCALÀ o de tercers. A no ser que es compti amb l'autorització prèvia i expressa de AUTO TALLER ALCALÀ, o menys que resulti legalment permès, l'usuari no podrà utilitzar, reproduir, transformar, modificar, distribuir, llogar, deixar, posar a disposició o permetre l'accés del públic per mitjà de qualsevol modalitat de comunicació pública de cap dels elements referits en aquest paràgraf.

AUTO TALLER ALCALÀ, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol TIPUS, que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc o la transmissió de virus o programari perjudicial o lesius en els continguts, tot i haver pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

AUTO TALLER ALCALÀ adverteix que hi pot haver errors de transcripció o imprecisions tècniques.

AUTO TALLER ALCALÀ podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI per la seva pàgina. Les cookies s'associen únicament amb un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i refusi la instal•lació de les cookies enviades per AUTO TALLER ALCALÀ, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als continguts.

Les dades que, si escau, faciliti l'usuari voluntàriament a través d'aquesta web, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic seran utilitzades únicament amb la finalitat de respondre les qüestions plantejades o per complir la prestació sol•licitada. En cap cas les dades es facilitaran a tercers sense la seva prèvia autorització. L'usuari podrà exercir el dret d'accés, rectificació, oposició o cancel•lació dirigint-se per escrit a AUTO TALLER ALCALÀ, Ctra.de Taialà 14 - 17007 Girona - Tel. 972 21 21 01, o a través de l'adreça de correu electrònic

En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, AUTO TALLER ALCALÀ, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts. En cap cas AUTO TALLER ALCALÀ, assumirà responsabilitats pels continguts d'algun enllaç d'una web externa.